Klachtenregeling

Indien je klachten hebt over mijn verloskundige zorg, dan is het zinvol om dit met me te bespreken.
Komen we er samen niet uit, dan kun je contact opnemen met de klachtencommissie van de KNOV.

KNOV t.a.v. klachtencommissie
Rembrandtlaan 44
3723 BK Bilthoven

tel. 030 – 229 49 99

KNOV