Samenwerking

Ik heb een hechte samenwerking met Willemijn van Dijk en Marjo Engelaar van deVerloskundigenpraktijk Geldrop. Met hen heb ik dagelijks overleg en wij voeren hetzelfde beleid. Het voordeel van op deze manier samenwerken, is dat we steeds onze ervaringen met elkaar uitwisselen en elkaar zo scherp houden.

De bevallingen en kraamvisites worden gedaan door de dienstdoende verloskundige. Op deze manier is de beste zorg 24/7 gewaarborgd en tref je altijd een uitgeruste verloskundige. Door de inmiddels langdurige samenwerking met Willemijn en Marjo, zijn zij vertrouwde gezichten in mijn praktijk.

SamenwerkingGroot


Eline Geijtenbeek is onze vaste waarneemster
Eline doet een aantal dagen in de maand dienst of spreekuur in onze praktijk. In de vakantie periode zal je haar wat vaker tegenkomen.

De Verloskundigenkring Strabrecht is een samenwerking van 15 verloskundigen uit de omliggende gemeenten. Met veel plezier vervul ik de voorzittersrol van deze kring. Wij werken samen met het St. Annaziekenhuis in Geldrop. 6-8 keer per jaar vergaderen wij en daarnaast zijn we actief met intercollegiale toetsing waarbij we kritisch naar elkaars werk kijken, om zo tot een betere zorg te komen. Bij calamiteiten kunnen we op elkaar terug vallen.

Ik heb een goede werkrelatie met de gynaecologen, klinisch verloskundigen en kinderartsen van St. Annaziekenhuis  in Geldrop en die van de ziekenhuizen in de omgeving. Mijn lijnen met de ziekenhuizen zijn kort, ik heb regelmatig overleg en het contact is professioneel.

Om in deze regio de verloskundige zorg zo veel mogelijk te optimaliseren, zijn we verenigd in het Verloskundige Samenwerkings Verband Geldrop. Dit is een samenwerking met alle 1e lijns verloskundigen die nauw met het St. Annaziekenhuis samenwerken en de klinisch verloskundigen, gynaecologen, teamleider en kinderartsen van het St. Annaziekenhuis en een afvaardiging van de kraamcentra Zuidzorg en de Zorgboog. Als voorzitter van dit VSV ben ik erg actief betrokken bij de verloskundige ontwikkelingen in deze regio.

Verder ben ik actief lid, mede door het voorzitterschap van kring Strabrecht, van mijn beroepsorganisatie, de KNOV  : (“Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen”).

Ik ben ook ingeschreven in het zogenaamde “Kwaliteitsregister” waarmee ik laat zien dat ik het belangrijk vind kwaliteitswerk te leveren.

KNOV

Keurmerk