Echo’s en screening

Tijdens je zwangerschap worden op verschillende momenten echo’s gemaakt.

Een echo direct in de praktijk
Vanaf 2014 maak ik zelf echo’s. Dat maakt mijn verloskundige zorg nog completer. Het betekent voor jullie extra gemak: op het vertrouwde adres, zonder aparte afspraak. De eerste echo kan al meteen bij de intake. Voor de meer gespecialiseerde echo’s verwijs ik je naar de daarvoor aangewezen centra. Ik ben een geschoold en geregistreerd echoscopist en heb de meest moderne en professionele apparatuur tot mijn beschikking.

Echo vitaliteit
Deze echo vindt plaats als je ongeveer 8 weken zwanger bent. Ik kijk of het hartje klopt en of jullie kind op de goede plaats zit. Dit is meestal een vaginale echo, omdat jullie kind vaak nog te klein is om via de buik te bekijken.

Termijnbepaling
Tussen de 10 en 12 weken wordt de termijnecho gemaakt. Tijdens dit onderzoek wordt jullie kind opgemeten en stellen we de uitgerekende datum vast.

Prenatale screening (Combinatietest, NIPT en SEO)

Je kunt je ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen, deze onderzoeken noemen we prenatale screening. Deze onderzoeken zijn niet verplicht. Jullie beslissen zelf of je deze onderzoeken laat doen. Tijdens het spreekuur kun je met vragen hierover bij ons terecht. De prenatale screening bestaat uit verschillende onderzoeken.

De combinatietest en de NIPT screenen op down-, edwards- en patausyndroom en de SEO (20 weken echo) op lichamelijke afwijkingen.

SEO (20 weken echo)
Bij een zwangerschapsduur van ongeveer 19 weken vindt het Structureel Echoscopisch Onderzoek plaats. Dit onderzoek vindt plaats bij Diagnostiek voor U in Eindhoven.
Dit is een uitgebreide echo waar gekeken wordt naar de groei van de baby, de plaats van de placenta en de hoeveelheid vruchtwater. Verder wordt er gekeken of de organen van je kind op normale wijze zijn aangelegd. Dit onderzoek wordt vergoed door je zorgverzekeraar.
Let wel: Een “goede” uitslag van deze echo is geen garantie op een gezond kind.
Soms zorgt dit onderzoek voor onzekerheid, of wordt vermoed dat er een afwijking aanwezig is, die er later toch niet blijkt te zijn. Als je gebruik maakt van deze echo, word je altijd volledig geïnformeerd over alle bevindingen. De uitslag van het echo-onderzoek krijgen jullie direct na de echo. Als daar een reden voor is, wordt er aanvullend onderzoek gedaan in een Academisch Ziekenhuis om zo veel mogelijk zekerheid te krijgen over eventuele consequenties van afwijking die gezien is.
Het is vaak mogelijk het geslacht te bepalen tijdens deze echo. Het waarschijnlijke geslacht wordt alleen aan je verteld als je er zelf om vraagt.

Groei en ligging

Als je 30 en 35 weken zwanger bent, wordt een echo aangeboden om de grootte en de ligging van je baby vast te stellen. Deze echo’s zijn  bedoeld als aanvulling op wat ik met mijn handen voel.
Indien het noodzakelijk is, worden er extra echo’s gemaakt.

Pret-echo’s
Als je graag een echo wil voor de mooie plaatjes, dan kan dat niet bij mij. Ik verwijs je naar een van onderstaande adressen. Een pret-echo wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

echokamer